LED FUTURE

Olemme innovatiivinen yritys Suomesta. Meillä on syvällinen ammattitaito materiaalien, ajoneuvojen, tilojen ja myös pienten esineiden UVC-LED -desinfioinnista.
lue Lisää
MEISTÄ

LED FUTURE oy

LED Future Oyn UV-LED-teknologia mahdollistaa UV-pohjaisten desinfektiojärjestelmien asentamisen ja kehittämisen erilaisiin ympäristöihin ja käyttötarkoituksiin.

UVC-desinfioinnissa desinfiointikohteeseen ei lisätä mitään kemikaaleja, eikä UVC-desinfiointi vaikuta desinfiointikohteen rakenteeseen tai ominaisuuksiin – UVC tuhoaa mikrobien elinvoimaisuuden vahingoittamatta desinfioitavaa kohdetta. LED –teknologialla toteutettu UVC-desinfiointi on erittäin energiatehokasta ja ekologista.

VISIOMME

visio & missio

Yhtiön visio
Yhtiön visiona on olla kansainvälinen luotettava toimija desinfektiota vaativissa ratkaisuissa

Yhtiön missio
Yhtiö kehittää ja tuottaa UVC säteilyyn pohjautuvia teknisiä desinfektiolaitteita ja -palveluja eri toimintaympäristöihin.

Yhtiön strategia
LED FUTURE OY

Yhtiön strategia

Yhtiön strategiana on tuottaa aluksi desinfektioratkaisuja lähialueille, rakentaa yhteistyöverkko Pohjoismaihin, Eurooppaan, Venäjälle ja sen lähialueille. Yhtiö tekee kansainvälisen markkinoinnin ja tuotteiden jakelun yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhtiö kehittää kolmea linjaa: LF-Aqua, LF-Sanitas ja LF-Health ja pyrkii kansainvälisille markkinoille 1-2 vuoden kuluessa kaikilla kolmella linjalla, vuoden 2021 loppuun mennessä. Yhtiö kasvuhakuisuus on kuitenkin hallittua ja yhtiö turvaa oman maksukykyisyytensä huolellisella suunnittelulla.

ARVOT

LED FUTURE / ARVOT

Led Future Oy on suomalainen yhtiö. Yhtiö kehittää desinfektiolaitteita ja -välineitä eri tarkoituksiin sekä suoraan henkilöasiakkaille että yrityksille. Yhtiöllä on hallituksessa hyväksytty toimintaperiaatteiksi seuraavat arvot:

01

Oikean informaation jakaminen

Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö sekä kaikki yhtiössä työskentelevät sitoutuvat toiminnassaan noudattamaan periaatteita jakaa oikeaksi todettua informaatiota. Yhtiön toiminta perustuu todennettuun faktaan, kaikki yhtiön toimintaprosessit on kuvattu ja dokumentoitu ja yhtiöstä kerrotaan ulos totuudenmukaisia tietoja. Vaikka ei olisi mitään lakia, olisi omatunto (Publilius Syrus)

02

Vastuuntunto

Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö kehittää ja tuottaa tuotteitaan ja palvelujaan sekä yhteiskunnallisesti vastuullisesti (energiataloudellisesti, käyttää mahdollisuuksien mukaan uusiutuvia raaka-aineita, ympäristöystävällisesti siten, ettei tuota ongelmajätteitä, rakentaa palveluketjunsa luotettavaksi sekä on itse luotettava yhteistyökumppani. Yhteistyö rakennetaan kaikkia osapuolia kunnioittaviin sopimuksiin. Yhtiö kohtelee työntekijöitään pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti kouluttamalla, opastamalla, kannustamalla heitä menestymään omissa työtehtävissään.

03

Ahkeruus

Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö pyrkii saavuttamaan tavoitteensa ahkerasti ongelmia ratkaisten ja kaikille yhtiössä ja yhtiöllä on halua ratkaista työn haasteet. Ahkera mehiläinen ei ehdi surra (William Blake) Halu ja voima ovat kaikkien tekojemme lähde. Halu saa aikaan vapaaehtoisia tekoja, voima välttämättömiä. (Blaise Pascal)

04

Kohtuullisuus

Tämä tarkoittaa sitä, että sekä yhtiön sisällä että yhtiöstä ulospäin suuntautuvissa toiminnoissa   noudatetaan kohtuullisuuden periaatetta. Kohtuullisuus siis heijastuu tuotteiden ja palvelujen hinnoissa, joita yhtiö tarjoaa, mutta myös niissä palveluissa tai tarvikkeissa mitä yhtiö hankkii. Ahneelle kaikki luonnollinen on liian vähän (Seneca).

05

Ripeysja joustavuus

Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö toimii kaikilta osiltaan viivytyksettä aiheuttamatta millään muotoa joko palvelujen tai tuotteiden toimittamisessa ylimääräisiä viiveitä. Joustavalla toiminnalla yhtiö sitoutuu joustamaan omalta osaltaan yhteistyökumppaneille mikäli se on mahdollista. Älä sano; Teen sen huomenna. Se mikä on tehty, on suuremman arvoista kuin se, mikä on tekemättä. Tämä päivä on kahden huomisen arvoinen (Benjamin Franklin).

Urho Väätäinen

MD. PH. D. Development Director, Health Care and Rehibilitation, R&D, Sales

urho.vaatainen@ledfuture.fi

Jukka Siljander

MD. Specialist in Physical Medicine & Rehabilitation, R&D, Sales

jukka.siljander@ledfuture.fi