UVC-LED BLOG & NEWS

Stay tuned to our company news, special offers, product releases, and interesting stories about UVC-LED Technology from central Finland.

Taistelu bakteereja ja viruksia vastaan jatkuu ...

Leikkaushaavojen hoitoon kehitettiin laite, jonka toivotaan tappavan myös pelkoaherättävät sairaalabakteerit

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa testataan uutta laitetta leikkaushaavojen tulehdusten vähentämiseksi. Laitteen teho perustuu UVC-säteilyyn.

Esikatselukuva
Led Futuren toimitusjohtaja Sami Norppa esittelee UVC-laitteen toimintaa leikkauspöydällä makaavan Itä-Suomen yliopiston professorin Ville Leinosen kanssa. Video: Heikki Haapalainen / Yle

Haavanhoitoon on kehitetty uusi laite. Sen on määrä ehkäistä leikkaushaavojen tulehduksia tuhoamalla bakteereja UVC-säteilyllä.

Laitteen käyttöä aletaan tutkia neurokirurgisissa eli aivojen ja selkäytimen leikkauksissa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

Neurokirurgian erikoislääkärin ja Itä-Suomen yliopiston professorin Ville Leinosen mukaan tutkimuksessa selvitetään, vähentääkö laitteen käyttö yhdessä muiden leikkaussalirutiinien kanssa bakteerien määrää leikkaushaavassa.

Potilaan iho muun muassa puhdistetaan alkoholilla ja hän saa ennaltaehkäisevän antibioottiannoksen juuri ennen ensimmäistä viiltoa.

Tutkimuksessa osalle potilaista tehdään UVC-valokäsittely leikkaushaavalle heti tavanomaisen desinfioinnin jälkeen.

– Miten hyvin tahansa iho puhdistetaankin, siihen jää aina jonkin verran bakteereja. Monesti leikkaushaavojen tulehdukset johtuvat juuri potilaan ihon omista bakteereista, Leinonen kertoo.

Ase sairaalabakteereja vastaan

UVC-valoa on käytetty esimerkiksi veden puhdistamiseen jo vuosikymmenten ajan. Se tuhoaa mikrobit, kuten bakteerit, virukset ja homeet, katkaisemalla niiden DNA- ja RNA-ketjut.

Sairaaloissa UVC-valoa on jo käytetty tilojen ja laitteiden desinfiointiin, mutta ei Leinosen mukaan vielä leikkauspotilaisiin.

Laitteella on mahdollista puhdistaa myös ilmaa leikkauksen aikana.

– Oletus on, että tämä laite tappaa myös antibioottiresistentit bakteerit eli myös ne pahimmat ja eniten pelkoa herättävät mikrobit voisivat kuolla tällä menetelmällä.

Led-valoja puhdistuslaitteessa leikkaussalissa.
Avaa kuvien katseluUVC-laitetta aletaan testata leikkaushaavan puhdistamiseen neurokirurgisissa leikkauksissa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Laitteen kehittäneen Led Futuren kehityspäällikön, ortopedian ja traumatologian erikoislääkärin Urho Väätäisen mukaan UVC-laitteen suurin merkitys on juuri taistelussa sairaalabakteereja vastaan.

Vuonna 2019 yli miljoona ihmistä maailmassa kuoli resistenttien bakteerien aiheuttamiin tulehduksiin. Infektiot ovat lisääntyneet Suomessakin, vaikka ongelma ei ole täällä vielä iso.

– Sairaalainfektiot aiheuttavat valtavan määrä yhteiskunnallisia kustannuksia ja inhimillistä kärsimystä. Tämä laite pitää haavan puhtaana lääkkeettömästi eikä lisää millään tavalla bakteerien resistenssiongelmaa, Väätäinen korostaa.

Sami Norppa näyttää, kuinka punaisen kohdistusvalon avulla saadaan laite hoitamaan oikeaa kohtaa.
Avaa kuvien katseluLed Futuren toimitusjohtaja Sami Norppa esittelee, kuinka laitteella UVC-säteily voidaan kohdistaa tarkasti rajatulle alueelle. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

Ensin varmistetaan turvallisuus

Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa varmistetaan kudosnäytteiden avulla, että laitetta on turvallista käyttää.

– Aiemmasta kirjallisuudesta ja kokemuksesta UVC-säteilyn turvarajat ovat kyllä hyvin tiedossa. Samalla kun asia vielä tutkitaan, saadaan selville, onko ihmisen iholle turvallinen annos riittävä bakteerien ja muiden mikrobien tuhoamiseksi, sanoo neurokirurgian professori Ville Leinonen.

Led Futuren Urho Väätäisen mukaan laitteen turvallisuus on otettu huomioon monin tavoin.

– UVC-säteilyä kohdistetaan leikkaushaavalle vain tietty, turvalliseksi todettu määrä ja aika. Säteily voidaan kohdistaa laitteella hyvin tarkasti haavaan tai ilman bakteereihin. UVC-säteily ei myöskään läpäise esimerkiksi leikkaushanskoja tai liinoja.

Vuonna 2017 perustettu, kuopiolainen Led Future on toteuttanut UVC-desinfiointijärjestelmän muun muassa Helsinki–Vantaan lentokentän turvatarkastuslinjoille.

Yritys on kehittänyt myös eläinten haavojen ensihoitoon tarkoitetun UVC-laitteen, joka on ollut jo koekäytössä pääasiassa hevostiloilla.

Esikatselukuva
Laitteita on koekäytössä ravihevosten haavojen hoidossa. Video: Heli Vartiainen. Kuvat: Led Future.

Haavan tulehduksella katastrofaaliset vaikutukset

Laitetta testataan Kysissä neurokirurgisissa leikkauksissa, joissa potilaaseen asennetaan implantti. Implantteja, kuten kipustimulaattoreita, asennetaan Suomessa vuosittain arviolta yli tuhat.

Noin 1–3 prosentissa implanttileikkauksista haava tulehtuu. Leinosen mukaan tulehduksen vaikutukset ovat katastrofaaliset niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta.

– Ihmisen henki tai toimintakyky voi olla riippuvainen istutteesta. Haavan tulehtuessa implantti joudutaan lähes vääjäämättä poistamaan, jolloin potilas joutuu tuskalliseen kierteeseen. Tämä vie myös paljon rahaa ja resursseja, Leinonen kuvaa.

Leinosen mukaan UVC-laitteen pitäisi vähentää tulehduksia huomattavasti, jotta sen käyttö olisi kannattavaa.

– Jos riski puolittuisi, laitteen käyttö olisi varmasti kannattavaa. Laajassa mittakaavassa voisi riittää 20–30 prosenttiakin. Ikä, jotkut sairaudet ja lääkitys kasvattavat tulehdusriskiä, jolloin tällaisen laitteen suhteelliset hyödytkin ovat suuremmat.

Tuloksia tutkimuksesta on Leinosen mukaan odotettavissa 1–2 vuoden kuluttua.

Leikkaushaavojen hoitoon kehitettiin laite, jonka toivotaan tappavan myös pelkoaherättävät sairaalabakteerit (yle.fi)

LED Stories

Open skies for the future, or not?

Agreeable Antipollution System

LED Stories

Sähkömessut 2024

LED Stories

Dilemma of hygiene maintenance and beneficial microbes

LED Stories

Endurance and the memory of an elephant

LED Stories

Primordial ducklings and the emancipated flight of swan

LED Stories

Contours of Coastline - Time and Timeless History

Taistelu bakteereja ja viruksia vastaan jatkuu ...

LED Stories

Maintenance security of health, society, lawfulness and lumberjacks

LED Stories

Healthcare Palaces and Reflections of Infections

LED Stories

Finding the ground without cutting the corners

LED Stories

Back to the source - a taciturn survival

LED Stories

Coalition of biology with engineering - the dynamism of our time

LED Stories

Blooming in the air - the natives and the cosmopolitans

LED Stories

Rivers of Babylon - history and science

LED Stories

Colours of Autumn, the vital symphony revisited

LED Stories

Technofuture, horserace and queenmakers

LED Stories

Scaled ecosystems and free flow of information

LED Stories

Patterns of Pandealism

LED Stories

Secret garden in the heartland of cultures

LED Stories

Microbial cultures in jumbo service - examples for future industries

LED Stories

Viruses, giruses and other particles

LED Stories

Concerts of the Spring

LED Stories

VR-lasien ja kannettavien tietokoneiden desinfiointi viruksista ja bakteereista kouluympäristössä

LED Stories

Ecological Enterprises - Butterfly Effect and the Integrity of Inner and Outer Nature

Case Studies

Automatic UVC LED disinfection system at Kuntokeskus Energy - fitness center

LED Stories

What if the Winter race becomes zoonotic?

LED Stories

Brisky blasts, soaring waterfowl and tons of turfen topsoil

LED Stories

Dire dangers to be determined and deterred for the future well-being

LED Stories

Great obsolete emancipation and uncapping the source

LED Stories

Societies need paragons

LED Stories

Alarm Bells on Dual Challenges

LED Future introduces Wound Care Device for animal use

LED Stories

Balance of Nature in the eradication of COVID-19, future variants and pandemics

LED Stories

Toxic Totalitarism - Scars and Shadows of the Epidemics and Contaminations

LED Stories

Shoulder by Shoulder: Urgent Biotechnological and Ethical Issues Part II

LED Stories

Shoulder by Shoulder: Urgent Biotechnological and Ethical Issues Part I

LED Stories

Probiotics, Antibiotics and Politics

LED Stories

Microbes reflect our contemporary world, its environmental and health risks

LED Stories

Past Strive for Safety Innovations Paving the Way to Sustainable Health Future

LED Stories

Ostrich Syndrome and The Pandemics

LED Stories

History of Viruses - Global Puzzle in the Oceans of Life

LED Stories

How to provide maximum safety in work premises amid COVID-19?

Case Studies

SARS-CoV-2 can be destroyed efficiently and quickly using UVC LEDs

LED Stories

FAQs about UV light for disinfection

LED Stories

Chains of Health in the Troublesome Times

LED Stories

Can UV disinfection replace traditional disinfection methods?

LED Stories

Can UVC Light destroy Covid-19?

LED Stories

Car keys are dirtier than you think

LED Stories

Struggles for public and individual health

LED Stories

How to disinfect your phone with UVC LED

Finavia will start piloting UVC technology

LED Future in Baltics!

LED Stories

How UV-C deactivates bacteria?